Laat je hart spreken!

Zondag 8 januari 2017 hopen we te starten met het gemeenteproject ‘Volg mij – Laat je hart spreken!’.

Het gemeenteproject 2017 staat in het kader van het jaarthema ‘Hart voor de wereld’. We hebben gekozen voor het project en boek ‘Volg mij’ (van Peter Wierenga en Jurrien Robbe). Zij hebben jarenlange ervaring met toerusting van christenen en kerken.

Het gaat over Jezus volgen met woord en daad. ‘Volg mij’ is een ánder boek over missionair-zijn: persoonlijk en inspirerend. Het wil je uitdagen en helpen om je leefomgeving te zien als de plek waar God je inzet om het evangelie te delen met anderen. Het boek kan je helpen om blokkades in het contact met mensen te onderkennen en hobbels te nemen. Veel mensen denken bij evangeliseren aan bij mensen aanbellen of mensen op straat aanspreken. Dat is niet de manier. Het gaat veel meer om relaties die je hebt waarin je open staat voor wat de ander beleeft en beweegt en waarin ook ter sprake kan komen wat jouw overtuiging en drijfveer is.

Daarnaast kan je op veel manieren iets van Gods liefde laten zien in je houding en hulpvaardigheid. We willen het project ook een praktische invulling geven. Dus woord én daad.

Niet onbelangrijk daarbij is ook dat we elkaar nodig hebben. Als spiegel of als ondersteuning. De één kan of weet dit, de ander dat. Laten we elkaar helpen bij de voorbereiding op het ‘vissen’.

Net als bij het vorige gemeenteproject gaat het om een periode van vijf weken. Zie de agenda op deze website voor de data. Elke zondagochtend tijdens het project zal er een preek worden gehouden die aansluit bij het weekthema.

We roepen jullie van harte op mee te doen aan het gemeenteproject! Dit kan door de themadiensten bij te wonen, door dagelijkse stille tijd en door wekelijkse bijbelstudie in de wijkkringen. Opgave voor dit laatste loopt via het wijkteam.

Het zal jullie misschien opvallen dat het een vrij intensief programma is. Daarom raden wij ook aan om andere activiteiten, zowel binnen als buiten de gemeente, in deze weken waar mogelijk op een laag pitje te zetten. Wij denken hierbij o.a. aan mannen- en vrouwenvereniging, bijbelstudievereniging, groeigroepen etc.

Ons gebed is dat dit project ons dichter bij God en bij elkaar brengt. Willen jullie dit project in je gebed aan de Here opdragen?

Hartelijke groet,

De werkgroep ‘Volg mij’

Gemeenteproject 2017