Doel en opbouw

Het doel van het gemeenteproject is:

  • Samen naar God toe groeien, Hem de eer geven, met Hem leven
  • Versterking van de onderlinge band in gemeente / wijkkringen
  • Versterking van persoonlijk geloof; groeien in je relatie met God
  • Toerusting voor het getuigend christen zijn.

De opbouw van het project is bijzonder. Het geeft iedereen in de gemeente de mogelijkheid om bezig te zijn met hetzelfde onderwerp. Het project is als volgt opgebouwd:

  • Het bestaat uit vijf themaweken.
  • Elke themaweek start met een themazondag, waarin het weekthema wordt ingeleid.
  • De eerste vier weken volgen we de eerste vier hoofdstukken van Volg mij. In week vijf behandelen we hoofdstuk 5 en 6.
  • Wekelijks komen de wijken in kringen bijeen om elkaar op te bouwen in geloof en elkaar te helpen Gods Woord beter te begrijpen. Het werkboek bevat gespreksmateriaal dat onder leiding van een kringleider behandeld zal worden. Je kan je via de wijkteams opgeven voor de wijkkringen.
  • Tijdens catechisatie en combi’s zullen jongeren waar mogelijk uitgedaagd worden om de weekthema’s toe te passen op hun eigen leven.
  • Bij de Kinderbijbelclub en Schatgravers zal het thema ook behandeld worden, maar dan aansluitend bij de belevingswereld van de kinderen.

Gemeenteproject 2017