Kringleiders

Net als bij het vorige gemeenteproject zullen de wijkkringen geleid worden door kringleiders. We zullen hieronder wat meer uitleggen over de functie van kringleider.

Wat is een kringleider?

Een kringleider is de sturende en stimulerende factor van een kring. Dat houdt in:

 • Mensen bij elkaar brengen en samen met de leden vorm geven aan het functioneren van de kring.
 • Streven naar betrokkenheid van iedereen.
 • Ervoor zorgen dat er een invulling komt voor de kringbijeenkomsten en regelmatig leiding geven aan het gesprek.
 • Er op letten dat alle kringleden tot hun recht komen.
 • Zorgen voor veiligheid binnen de kring. Het advies is om voorafgaand aan het gemeenteproject een startbijeenkomst te organiseren met als doel kennismaken en groepsafspraken vastleggen. Dit om de veiligheid binnen de kring te bevorderen.
 • De gehele kring is verantwoordelijk voor het samenleven als kring; de kringleider bewaakt dat de kringleden die verantwoordelijkheid ook nemen en probeert daarbij de gaven die er binnen de kring zijn te benutten.

Wat voor persoon moet ik daarvoor zijn?

De rol van kringleider kun je alleen of samen met iemand anders invullen. Kenmerken van een kringleider zijn:

 • Je wilt je geloof delen en anderen stimuleren datzelfde te doen.
 • Je kunt goed luisteren en geeft ruimte aan kringleden.
 • Je bent er niet bang voor de leiding in de groep te nemen als dat nodig is.
 • Je wilt je tijdens het gemeenteproject ongeveer één avond in de week inzetten.

Wat mag ik verwachten?

 • Een mooie, belangrijke rol binnen de gemeente.
 • Een kringleidersbijeenkomst waarin je wordt voorbereid op je taak.
 • Elke zondagochtend tijdens het project een evaluatiebijeenkomst waarin je je ervaringen kunt delen met andere kringleiders.

Ben je geïnteresseerd om deze mooie taak op je te nemen? Neem dan contact op met de werkgroep of spreek één van de leden van de werkgroep aan.

Materiaal voor kringleiders

Regels Huiskring

Tips voor groepsleiders

Thema 1 Jezus Volgen

Thema 2 Dichtbij Komen

Thema 3 In gesprek gaan

Thema 4 Communiceren

Thema 5 en 6 Probeer een ander niet te bekeren Mensen komen in stapjes tot geloof

Gemeenteproject 2017